Типология Юнга и жизнь.

Youtube Gallery Module

Video list or Theme not selected

Практичний приклад

 

©2013г. www.denisenkov.org                                                                         Денисенков М.М.  Заїка А.Г.                                   

 Практичний приклад  психологічних компетенцій робочого місця.  

Сучасні HRметодики з моделювання колективів розглядають професійні та психологічні компетенції робочого місця.

Технічним завданням для означення психологічних компетенцій є функції робочих місць.

Методикою визначення функцій робочих місць є стратегічний аналіз організації під час якого визначаються функції  всіх робочих місць з їх взаємодією.

Методикою визначення психологічних компетенцій є психодіагностика та типологія Юнга. Для визначення інформаційних домінант  застосовується астатичне знаходження інформаційних домінант.

Можливе введення інтеграційних домінант компетенцій посади, та возначення складу відділу під різні функції робочого місця посади.

Знання про інформаційні домінанта робочого місця посади та членів відділу, можуть більш точно керувати персоналом для найкращого використання психологічних особливостей особистості, знизити ризики конфліктності в колективі.  Під час розширення або зменшення колектива з*являється можливість неупереджено провести реструктуризацію, з урахування особистостей працівників.

При переведенні члена колективу на іншу посаду з*являється можливість підібрати нового працівника який за менший час пристосується до нового колективу.

Знання про інформаційні домінати працівників дають керівникам нові можливості в управлінні інформаційними потоками, та знижують ентропію організації. 

Зразок згрупованого переліку посадових обов’язків,які виконуються на посаді начальника загального відділу апарату облдержадміністрації та оптимальна особистісна характеристика фахівця

Мета посади

Згруповані посадові обов’язки за напрямами діяльності

Посадові обов’язки

Сприйняття інформації

Обробка інформації

Раціональність -ірраціональність

Логіка-етика

Інтуїція-сенсорика

Інтроверсия-екстраверсія

Роль в группі

Рівень приняття рішень

Забезпечення організації діловодства та контроль виконання встановлених правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах

1.Організовує роботу відділу щодо обробки вхідної та вихідної кореспонденції та координує його взаємодію з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів.

1.1.Організовує роботу структурних підрозділів відділу щодо приймання документів, попереднього їх розгляду, комп'ютерної реєстрації, обліку, оперативного пошуку, копіювання і тиражування та доведення до виконавців.

візуальна

провополушарна

раціональність

етика

інтуіция

интроверсія

доводчик

адаптивний

1.2.Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів, підготовки та подання керівництву необхідних документів.

аудіальна

правополушарна

раціональність

єтика

інтуіція

єкстраверсія

розвідник ресурсів

адаптивний

1.3.Сприяє раціоналізації та автоматизації діловодних процесів, вживає необхідних заходів щодо забезпечення структурних підрозділів відділу сучасним обладнанням та автоматизованими робочими місцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Здійснює контроль дотримання вимог та надає методичну допомогу з питань правил роботи з документами та порядку їх відбору, обліку і зберігання в апараті облдержадміністрації та їх передачі на державне зберігання

2.1.Здійснює контроль за дотриманням правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, надає методичну та практичну допомогу з цих питань. Вживає заходів щодо скорочення термінів проходження документів між виконавцями

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

2.2.Здійснює контроль за дотриманням в апараті облдержадміністрації порядку відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності облдержадміністрації, та передачі їх на державне зберігання

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

 

2.3.Бере участь у підготовці регламенту облдержадміністрації та відповідно до встановлених вимог разом з працівниками відділу розробляє інструкцію з діловодства і номенклатуру справ.

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

інтуіція

інтроверсія

радник

іноваційний

3.Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування» та відповідає за зберігання печаток і правильність їх використання.

3.1Відповідає за зберігання печаток та правильність їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування».

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

4.Бере участь у засіданнях колегії, нарадах облдержадміністрації та здійснює їх організаційно-технічне забезпечення і контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів до них

4.1. 1.          Здійснює контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів на засідання колегії облдержадміністрації та їх доопрацювання після засідань. Спільно з організаційним відділом апарату облдержадміністрації здійснює організаційно-технічне забезпечення цих засідань

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

4.2.Бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, а також нарадах, які проводяться керівництвом облдержадміністрації, з питань, що стосуються загального відділу апарату облдержадміністрації.

аудіальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Узагальнена домінуюча особистісна характеристика для виконання посадових обов’язків

візуальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

 

 

Мета посади

Згруповані посадові обов’язки за напрямами діяльності

Посадові обов’язки

Сприйняття інформації

Обробка інформації

Раціональність -ірраціональність

Логіка-етика

Інтуїція-сенсорика

Інтроверсия-екстраверсія

Роль в группі

Рівень приняття рішень

Забезпечення організації діловодства та контроль виконання встановлених правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах

1.Організовує роботу відділу щодо обробки вхідної та вихідної кореспонденції та координує його взаємодію з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів.

1.1.Організовує роботу структурних підрозділів відділу щодо приймання документів, попереднього їх розгляду, комп'ютерної реєстрації, обліку, оперативного пошуку, копіювання і тиражування та доведення до виконавців.

візуальна

провополушарна

раціональність

етика

інтуіция

интроверсія

доводчик

адаптивний

1.2.Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів, підготовки та подання керівництву необхідних документів.

аудіальна

правополушарна

раціональність

єтика

інтуіція

єкстраверсія

розвідник ресурсів

адаптивний

1.3.Сприяє раціоналізації та автоматизації діловодних процесів, вживає необхідних заходів щодо забезпечення структурних підрозділів відділу сучасним обладнанням та автоматизованими робочими місцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Здійснює контроль дотримання вимог та надає методичну допомогу з питань правил роботи з документами та порядку їх відбору, обліку і зберігання в апараті облдержадміністрації та їх передачі на державне зберігання

2.1.Здійснює контроль за дотриманням правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, надає методичну та практичну допомогу з цих питань. Вживає заходів щодо скорочення термінів проходження документів між виконавцями

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

2.2.Здійснює контроль за дотриманням в апараті облдержадміністрації порядку відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності облдержадміністрації, та передачі їх на державне зберігання

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

 

2.3.Бере участь у підготовці регламенту облдержадміністрації та відповідно до встановлених вимог разом з працівниками відділу розробляє інструкцію з діловодства і номенклатуру справ.

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

інтуіція

інтроверсія

радник

іноваційний

3.Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування» та відповідає за зберігання печаток і правильність їх використання.

3.1Відповідає за зберігання печаток та правильність їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування».

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

4.Бере участь у засіданнях колегії, нарадах облдержадміністрації та здійснює їх організаційно-технічне забезпечення і контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів до них

4.1. 1.          Здійснює контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів на засідання колегії облдержадміністрації та їх доопрацювання після засідань. Спільно з організаційним відділом апарату облдержадміністрації здійснює організаційно-технічне забезпечення цих засідань

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

4.2.Бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, а також нарадах, які проводяться керівництвом облдержадміністрації, з питань, що стосуються загального відділу апарату облдержадміністрації.

аудіальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Узагальнена домінуюча особистісна характеристика для виконання посадових обов’язків

візуальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Переписка с читателями

Предыдущая Следующая

Параллакс души

19-05-2012 Просмотров:2220 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Параллакс души

"Параллакс души"   Мне принесли программку спектакля "Коварство и любовь", увидев фото Александра Ленькова у меня появилось желание сходить на спектакль и посмотреть на себя со стороны, определить ПАРАЛЛАКС МОЕЙ ДУШИ....

Подробнее...

Телевизионный проект - Холостяк 2

19-05-2012 Просмотров:2821 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Телевизионный проект - Холостяк 2

Телевизионный проект - Холостяк 2.   Френсис Метью. ЛСИ - ISTJ. Френсис Метью информационные доминанты (по базовым признакам Юнга): рациональность доминирует над иррациональностью, логика доминирует над этикой, сенсорика доминирует над интуицией,...

Подробнее...

"Кавказcкая пленница "

04-10-2012 Просмотров:2160 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

"Кавказcкая пленница "

©2012  www.denisenkov.org                                                                     Николай Денисенков      Информационные доминаты актеров фильма и ремейка  "Кавказcкая...

Подробнее...

Cамый скучный - Холостяк 3

11-03-2013 Просмотров:1711 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Cамый скучный - Холостяк 3

©2012  www.denisenkov.org                                                                     Николай Денисенков      Психологическая совместимость Cамый скучный - Холостяк 3. Андрей Искорнев Рациональность доминирует...

Подробнее...

Евгений Гудзь и Кузьма Скрябин

03-02-2013 Просмотров:1518 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Евгений Гудзь и  Кузьма Скрябин

©2012  www.denisenkov.org                                                                     Николай Денисенков     Психологические отношения Евге́ний Гудзь — вокалист группы Gogol...

Подробнее...

Х – фактор ,Игорь Кондратюк.

02-12-2012 Просмотров:3127 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Х – фактор ,Игорь Кондратюк.

©2012  www.denisenkov.org                                                                                                               ...

Подробнее...

Психологические компетенции руководителе…

18-10-2012 Просмотров:4612 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

©2012www.denisenkov.org                                                 Николай Денисенков. Психологические компетенции руководителей СССР. Владимир Ильич Ленин Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР- информационные доминанты: Иррациональность доминирует над рациональностью. Логика доминирует над этикой. Сенсорика доминирует над интуицией . Экстраверсия...

Подробнее...

"Холостяк 2. Как выйти замуж" …

19-05-2012 Просмотров:2990 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

"Холостяк 2. Как выйти замуж" с Анфисой Чеховой

"Холостяк 2. Как выйти замуж" с Анфисой Чеховой.   Очень интересный разбор поведенческих решений участников, но приглашен только один представитель иррациональных психотипов - Олесь Бузина. Олесь Бузина информационные доминанты: Иррациональность доминирует над рациональностью,...

Подробнее...

Леди Гага и Бритни Спирс

19-01-2013 Просмотров:1811 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Леди Гага и Бритни Спирс

©2012  www.denisenkov.org                                                                          Николай Денисенков     Психологические отношения Леди Гага, Lady Gaga Рациональность...

Подробнее...

Законы соционики

19-05-2012 Просмотров:2935 Соционика Николай Денисенков

Законы соционики

"Любое взаимодействие между объектами, в процессе которого один приобретает некоторую субстанцию, а другой ее не теряет, называется информационным взаимодействием. При этом передаваемая субстанция называется информацией. Количество получаемой объектом информации определяется...

Подробнее...

Корреляция графологического и соционичес…

19-05-2012 Просмотров:3356 Типология Юнга Николай Денисенков

Корреляция графологического и соционического  анализа

Инесса Гольдберг                                                        ...

Подробнее...

Comedy Club

02-01-2013 Просмотров:1600 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Comedy Club

©2012  www.denisenkov.org                                                                             Николай Денисенков      Психологические отношения Comedy Club   Гарик Юрьевич Мартиросян Рациональность...

Подробнее...

Х – фактор ,Сергей Соседов.

18-11-2012 Просмотров:3119 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Х – фактор ,Сергей Соседов.

©2012  www.denisenkov.org                                                                                        ...

Подробнее...

Дионика

19-05-2012 Просмотров:3170 Дионика Николай Денисенков

Дионика

© Н.М.Денисенков ЭИИ, аудиалист, художник, уровень принятия решений адаптивный. Дионика.   Моделирование экспертных групп выхода из кризисных ситуаций. Под термином "дионика", автор понимает систему знаний, взятых из наук: психодиагностика, психология, соционика, и др., позволяющих описывать информационные потоки,...

Подробнее...

Информационные доминанты служителей иску…

05-06-2012 Просмотров:1747 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Super User

Информационные доминанты служителей искусству  (по базовым признакам Юнга)

Информационные доминанты служителей искусству (по базовым признакам Юнга).     Владимир Нечепоренко. Рациональность доминирует над иррациональностью Логика доминирует над этикой Сенсорика доминирует над интуицией. Интроверсия доминирует...

Подробнее...


Используя материал с сайта "Типология Юнга, астатическое типирование." Прямая ссылка на сайт ➩ www.denisenkov.org ОБЯЗАТЕЛЬНА!

© Mykola Denisenkov
2012 - 2017