Типология Юнга и жизнь.

Youtube Gallery Module

Video list or Theme not selected

Практичний приклад

 

©2013г. www.denisenkov.org                                                                         Денисенков М.М.  Заїка А.Г.                                   

 Практичний приклад  психологічних компетенцій робочого місця.  

Сучасні HRметодики з моделювання колективів розглядають професійні та психологічні компетенції робочого місця.

Технічним завданням для означення психологічних компетенцій є функції робочих місць.

Методикою визначення функцій робочих місць є стратегічний аналіз організації під час якого визначаються функції  всіх робочих місць з їх взаємодією.

Методикою визначення психологічних компетенцій є психодіагностика та типологія Юнга. Для визначення інформаційних домінант  застосовується астатичне знаходження інформаційних домінант.

Можливе введення інтеграційних домінант компетенцій посади, та возначення складу відділу під різні функції робочого місця посади.

Знання про інформаційні домінанта робочого місця посади та членів відділу, можуть більш точно керувати персоналом для найкращого використання психологічних особливостей особистості, знизити ризики конфліктності в колективі.  Під час розширення або зменшення колектива з*являється можливість неупереджено провести реструктуризацію, з урахування особистостей працівників.

При переведенні члена колективу на іншу посаду з*являється можливість підібрати нового працівника який за менший час пристосується до нового колективу.

Знання про інформаційні домінати працівників дають керівникам нові можливості в управлінні інформаційними потоками, та знижують ентропію організації. 

Зразок згрупованого переліку посадових обов’язків,які виконуються на посаді начальника загального відділу апарату облдержадміністрації та оптимальна особистісна характеристика фахівця

Мета посади

Згруповані посадові обов’язки за напрямами діяльності

Посадові обов’язки

Сприйняття інформації

Обробка інформації

Раціональність -ірраціональність

Логіка-етика

Інтуїція-сенсорика

Інтроверсия-екстраверсія

Роль в группі

Рівень приняття рішень

Забезпечення організації діловодства та контроль виконання встановлених правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах

1.Організовує роботу відділу щодо обробки вхідної та вихідної кореспонденції та координує його взаємодію з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів.

1.1.Організовує роботу структурних підрозділів відділу щодо приймання документів, попереднього їх розгляду, комп'ютерної реєстрації, обліку, оперативного пошуку, копіювання і тиражування та доведення до виконавців.

візуальна

провополушарна

раціональність

етика

інтуіция

интроверсія

доводчик

адаптивний

1.2.Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів, підготовки та подання керівництву необхідних документів.

аудіальна

правополушарна

раціональність

єтика

інтуіція

єкстраверсія

розвідник ресурсів

адаптивний

1.3.Сприяє раціоналізації та автоматизації діловодних процесів, вживає необхідних заходів щодо забезпечення структурних підрозділів відділу сучасним обладнанням та автоматизованими робочими місцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Здійснює контроль дотримання вимог та надає методичну допомогу з питань правил роботи з документами та порядку їх відбору, обліку і зберігання в апараті облдержадміністрації та їх передачі на державне зберігання

2.1.Здійснює контроль за дотриманням правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, надає методичну та практичну допомогу з цих питань. Вживає заходів щодо скорочення термінів проходження документів між виконавцями

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

2.2.Здійснює контроль за дотриманням в апараті облдержадміністрації порядку відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності облдержадміністрації, та передачі їх на державне зберігання

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

 

2.3.Бере участь у підготовці регламенту облдержадміністрації та відповідно до встановлених вимог разом з працівниками відділу розробляє інструкцію з діловодства і номенклатуру справ.

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

інтуіція

інтроверсія

радник

іноваційний

3.Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування» та відповідає за зберігання печаток і правильність їх використання.

3.1Відповідає за зберігання печаток та правильність їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування».

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

4.Бере участь у засіданнях колегії, нарадах облдержадміністрації та здійснює їх організаційно-технічне забезпечення і контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів до них

4.1. 1.          Здійснює контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів на засідання колегії облдержадміністрації та їх доопрацювання після засідань. Спільно з організаційним відділом апарату облдержадміністрації здійснює організаційно-технічне забезпечення цих засідань

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

4.2.Бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, а також нарадах, які проводяться керівництвом облдержадміністрації, з питань, що стосуються загального відділу апарату облдержадміністрації.

аудіальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Узагальнена домінуюча особистісна характеристика для виконання посадових обов’язків

візуальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

 

 

Мета посади

Згруповані посадові обов’язки за напрямами діяльності

Посадові обов’язки

Сприйняття інформації

Обробка інформації

Раціональність -ірраціональність

Логіка-етика

Інтуїція-сенсорика

Інтроверсия-екстраверсія

Роль в группі

Рівень приняття рішень

Забезпечення організації діловодства та контроль виконання встановлених правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах

1.Організовує роботу відділу щодо обробки вхідної та вихідної кореспонденції та координує його взаємодію з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів.

1.1.Організовує роботу структурних підрозділів відділу щодо приймання документів, попереднього їх розгляду, комп'ютерної реєстрації, обліку, оперативного пошуку, копіювання і тиражування та доведення до виконавців.

візуальна

провополушарна

раціональність

етика

інтуіция

интроверсія

доводчик

адаптивний

1.2.Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів, підготовки та подання керівництву необхідних документів.

аудіальна

правополушарна

раціональність

єтика

інтуіція

єкстраверсія

розвідник ресурсів

адаптивний

1.3.Сприяє раціоналізації та автоматизації діловодних процесів, вживає необхідних заходів щодо забезпечення структурних підрозділів відділу сучасним обладнанням та автоматизованими робочими місцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Здійснює контроль дотримання вимог та надає методичну допомогу з питань правил роботи з документами та порядку їх відбору, обліку і зберігання в апараті облдержадміністрації та їх передачі на державне зберігання

2.1.Здійснює контроль за дотриманням правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, надає методичну та практичну допомогу з цих питань. Вживає заходів щодо скорочення термінів проходження документів між виконавцями

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

2.2.Здійснює контроль за дотриманням в апараті облдержадміністрації порядку відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності облдержадміністрації, та передачі їх на державне зберігання

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

 

2.3.Бере участь у підготовці регламенту облдержадміністрації та відповідно до встановлених вимог разом з працівниками відділу розробляє інструкцію з діловодства і номенклатуру справ.

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

інтуіція

інтроверсія

радник

іноваційний

3.Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування» та відповідає за зберігання печаток і правильність їх використання.

3.1Відповідає за зберігання печаток та правильність їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування».

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

4.Бере участь у засіданнях колегії, нарадах облдержадміністрації та здійснює їх організаційно-технічне забезпечення і контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів до них

4.1. 1.          Здійснює контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів на засідання колегії облдержадміністрації та їх доопрацювання після засідань. Спільно з організаційним відділом апарату облдержадміністрації здійснює організаційно-технічне забезпечення цих засідань

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

4.2.Бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, а також нарадах, які проводяться керівництвом облдержадміністрації, з питань, що стосуються загального відділу апарату облдержадміністрації.

аудіальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Узагальнена домінуюча особистісна характеристика для виконання посадових обов’язків

візуальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Переписка с читателями

Предыдущая Следующая

Телевизионный проект - Холостяк 1

19-05-2012 Просмотров:2171 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Телевизионный проект - Холостяк 1

Телевизионный проект - Холостяк 1.   Максим Чмерковский информационные доминанты: Рациональность доминирует над этикой, Этика доминирует над логикой, Интуиция доминирует над сенсорикой, Интроверсия доминирует над экстраверсией. Уровень принятия решений адаптивный. ...

Подробнее...

Управление VIP-клиентом.

20-05-2012 Просмотров:3703 Дионика Николай Денисенков

Управление VIP-клиентом.

    ©     1997г.                                                           Николай Денисенков.   Управление VIP-клиентом.     Известны  введенные греческим доктором Клавдием Галеном четыре основных темпераметра: сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик.             В даной статье сделана попытка объединить только те классификации ,которые, по...

Подробнее...

"Палитра Жизни"

19-09-2012 Просмотров:1500 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

"Палитра Жизни"

Проект: телесеминар "Палитра Жизни". Это интересный и познавательный проект позволяющий расширить кругозор, и возможно сформировать релевантные образы. Типируя учасников проекта я обнаружил очень явное представительство достаточно ограниченного числа психотипов. На сегодняшний...

Подробнее...

Алгоритм идеального разума

19-05-2012 Просмотров:2396 Дионика Николай Денисенков

© Н.М.Денисенков Алгоритм идеального разума. Статья рассматривает вопросы в области информационных технологий в системах:человек-машина, человек-информация. В статье раскрыты моменты: функции обработки информации, доминанты функций обработки информации, единицы измерения естественного и искусственного интеллектов, моделирование...

Подробнее...

Участники Кабачка «13 стульев»

18-10-2012 Просмотров:1891 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

  ©2012                                                                                                      Николай Денисенков.   Участники Кабачка «13 стульев» Белявский Александр Борисович пан Ведущий Рациональность доминирует над иррациональностью. Этика доминирует над логикой . Сенсорика доминирует над интуицией . Интроверсия доминирует над экстраверсией . ЭСИ (Этико -...

Подробнее...

Николай Басков и Анастасия Волочкова

19-01-2013 Просмотров:1679 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Николай Басков и Анастасия Волочкова

©2012  www.denisenkov.org                                                                     Николай Денисенков   Психологические отношения Николай Басков Рациональность доминирует над иррациональностью...

Подробнее...

Практический опыт HR моделирования

20-05-2012 Просмотров:2084 HR моделирование Николай Денисенков

Практический опыт HR моделирования офис менеджеров. Постановка задачи руководством организации (заказчиком): текучка офис менеджеров очень большая, в настоящее время на двух рабочих местах офис менеджеров работают сотрудники из других отделов. На вопрос...

Подробнее...

Паспорт информационных доминант для студ…

08-06-2012 Просмотров:1636 Паспорт информационных доминант Николай Денисенков

Паспорт информационных доминант для студентов

©2011                                                                                                    Николай Денисенков       Паспорт информационных доминант для студентов.       Информация – знания ведущие к достижению цели.   Типология Юнга и психодиагностика позволяет дать знания о каждом человеке чем он отличается от других в механизмах восприятия...

Подробнее...

Параллакс души

19-05-2012 Просмотров:2030 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Параллакс души

"Параллакс души"   Мне принесли программку спектакля "Коварство и любовь", увидев фото Александра Ленькова у меня появилось желание сходить на спектакль и посмотреть на себя со стороны, определить ПАРАЛЛАКС МОЕЙ ДУШИ....

Подробнее...

Холостяк 3

26-11-2012 Просмотров:1864 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Холостяк 3

©2012  www.denisenkov.org                                                                      Николай Денисенков      Психологическая совместимость Холостяк 3. Андрей Искорнев Рациональность доминирует над иррациональностью ....

Подробнее...

«Х-фактор» 3 «Виллы судей».

22-10-2012 Просмотров:1776 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

«Х-фактор» 3 «Виллы судей».

©2012  www.denisenkov.org                                                               Николай Денисенков.   «Х-фактор» 3 «Виллы судей».               В проект приглашены независимые эксперты для Сереги Иррациональность доминирует над рационаьностью. Логика доминирует над этикой. Сенсорика доминирует над интуицией . Экстраверсия доминирует...

Подробнее...

Книга

01-07-2013 Просмотров:2100 Другие статьи Николай Денисенков

Книга

Skype:  nik.denisenkov В этой книге Николай Денисенков дает практические знания для понимания и управления отношениями в семье, на работе, в школе. На примерах из реальной жизни известных людей показаны комфортные отношения. Понимание ...

Подробнее...

Братья Кличко

02-07-2012 Просмотров:1900 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Super User

Братья Кличко

 ©2012  www.denisenkov.org                                                   Николай Денисенков     Братья Кличко.       Виталий Кличко информационные доминанты:   Рациональность доминирует над иррациональностью,   Логика доминирует над этикой,   Сенсорика доминирует...

Подробнее...

Фестиваль соционики

24-05-2015 Просмотров:1073 Другие статьи Super User

  Фестиваль соционики

Фестиваль соционики в Донецке 2013. ©2013 www.denisenkov.org Николай Денисенков. Впечатления от фестиваля практической психологии, графологии, типологии Юнга, соционики в Донецке 2013г. Миссия фестиваля – создание площадки для демонстрации практических проектов в области психологи,...

Подробнее...

Управление дистрессом у работников турис…

12-06-2012 Просмотров:1981 Другие статьи Николай Денисенков

  ©2011 Николай Денисенков   Управление дистрессом у работников туристических предприятий с помощью подходов соционики   В процессе производства турпродукта используется труд людей. Туристический бизнес вообще относится к числу наиболее трудоемких. Международная организация труда выделяет 3...

Подробнее...


Используя материал с сайта "Типология Юнга, астатическое типирование." Прямая ссылка на сайт ➩ www.denisenkov.org ОБЯЗАТЕЛЬНА!

© Mykola Denisenkov
2012 - 2017