Типология Юнга и жизнь.

Youtube Gallery Module

Video list or Theme not selected

Практичний приклад

 

©2013г. www.denisenkov.org                                                                         Денисенков М.М.  Заїка А.Г.                                   

 Практичний приклад  психологічних компетенцій робочого місця.  

Сучасні HRметодики з моделювання колективів розглядають професійні та психологічні компетенції робочого місця.

Технічним завданням для означення психологічних компетенцій є функції робочих місць.

Методикою визначення функцій робочих місць є стратегічний аналіз організації під час якого визначаються функції  всіх робочих місць з їх взаємодією.

Методикою визначення психологічних компетенцій є психодіагностика та типологія Юнга. Для визначення інформаційних домінант  застосовується астатичне знаходження інформаційних домінант.

Можливе введення інтеграційних домінант компетенцій посади, та возначення складу відділу під різні функції робочого місця посади.

Знання про інформаційні домінанта робочого місця посади та членів відділу, можуть більш точно керувати персоналом для найкращого використання психологічних особливостей особистості, знизити ризики конфліктності в колективі.  Під час розширення або зменшення колектива з*являється можливість неупереджено провести реструктуризацію, з урахування особистостей працівників.

При переведенні члена колективу на іншу посаду з*являється можливість підібрати нового працівника який за менший час пристосується до нового колективу.

Знання про інформаційні домінати працівників дають керівникам нові можливості в управлінні інформаційними потоками, та знижують ентропію організації. 

Зразок згрупованого переліку посадових обов’язків,які виконуються на посаді начальника загального відділу апарату облдержадміністрації та оптимальна особистісна характеристика фахівця

Мета посади

Згруповані посадові обов’язки за напрямами діяльності

Посадові обов’язки

Сприйняття інформації

Обробка інформації

Раціональність -ірраціональність

Логіка-етика

Інтуїція-сенсорика

Інтроверсия-екстраверсія

Роль в группі

Рівень приняття рішень

Забезпечення організації діловодства та контроль виконання встановлених правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах

1.Організовує роботу відділу щодо обробки вхідної та вихідної кореспонденції та координує його взаємодію з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів.

1.1.Організовує роботу структурних підрозділів відділу щодо приймання документів, попереднього їх розгляду, комп'ютерної реєстрації, обліку, оперативного пошуку, копіювання і тиражування та доведення до виконавців.

візуальна

провополушарна

раціональність

етика

інтуіция

интроверсія

доводчик

адаптивний

1.2.Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів, підготовки та подання керівництву необхідних документів.

аудіальна

правополушарна

раціональність

єтика

інтуіція

єкстраверсія

розвідник ресурсів

адаптивний

1.3.Сприяє раціоналізації та автоматизації діловодних процесів, вживає необхідних заходів щодо забезпечення структурних підрозділів відділу сучасним обладнанням та автоматизованими робочими місцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Здійснює контроль дотримання вимог та надає методичну допомогу з питань правил роботи з документами та порядку їх відбору, обліку і зберігання в апараті облдержадміністрації та їх передачі на державне зберігання

2.1.Здійснює контроль за дотриманням правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, надає методичну та практичну допомогу з цих питань. Вживає заходів щодо скорочення термінів проходження документів між виконавцями

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

2.2.Здійснює контроль за дотриманням в апараті облдержадміністрації порядку відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності облдержадміністрації, та передачі їх на державне зберігання

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

 

2.3.Бере участь у підготовці регламенту облдержадміністрації та відповідно до встановлених вимог разом з працівниками відділу розробляє інструкцію з діловодства і номенклатуру справ.

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

інтуіція

інтроверсія

радник

іноваційний

3.Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування» та відповідає за зберігання печаток і правильність їх використання.

3.1Відповідає за зберігання печаток та правильність їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування».

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

4.Бере участь у засіданнях колегії, нарадах облдержадміністрації та здійснює їх організаційно-технічне забезпечення і контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів до них

4.1. 1.          Здійснює контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів на засідання колегії облдержадміністрації та їх доопрацювання після засідань. Спільно з організаційним відділом апарату облдержадміністрації здійснює організаційно-технічне забезпечення цих засідань

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

4.2.Бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, а також нарадах, які проводяться керівництвом облдержадміністрації, з питань, що стосуються загального відділу апарату облдержадміністрації.

аудіальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Узагальнена домінуюча особистісна характеристика для виконання посадових обов’язків

візуальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

 

 

Мета посади

Згруповані посадові обов’язки за напрямами діяльності

Посадові обов’язки

Сприйняття інформації

Обробка інформації

Раціональність -ірраціональність

Логіка-етика

Інтуїція-сенсорика

Інтроверсия-екстраверсія

Роль в группі

Рівень приняття рішень

Забезпечення організації діловодства та контроль виконання встановлених правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах

1.Організовує роботу відділу щодо обробки вхідної та вихідної кореспонденції та координує його взаємодію з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів.

1.1.Організовує роботу структурних підрозділів відділу щодо приймання документів, попереднього їх розгляду, комп'ютерної реєстрації, обліку, оперативного пошуку, копіювання і тиражування та доведення до виконавців.

візуальна

провополушарна

раціональність

етика

інтуіция

интроверсія

доводчик

адаптивний

1.2.Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів, підготовки та подання керівництву необхідних документів.

аудіальна

правополушарна

раціональність

єтика

інтуіція

єкстраверсія

розвідник ресурсів

адаптивний

1.3.Сприяє раціоналізації та автоматизації діловодних процесів, вживає необхідних заходів щодо забезпечення структурних підрозділів відділу сучасним обладнанням та автоматизованими робочими місцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Здійснює контроль дотримання вимог та надає методичну допомогу з питань правил роботи з документами та порядку їх відбору, обліку і зберігання в апараті облдержадміністрації та їх передачі на державне зберігання

2.1.Здійснює контроль за дотриманням правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, надає методичну та практичну допомогу з цих питань. Вживає заходів щодо скорочення термінів проходження документів між виконавцями

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

2.2.Здійснює контроль за дотриманням в апараті облдержадміністрації порядку відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності облдержадміністрації, та передачі їх на державне зберігання

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

 

2.3.Бере участь у підготовці регламенту облдержадміністрації та відповідно до встановлених вимог разом з працівниками відділу розробляє інструкцію з діловодства і номенклатуру справ.

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

інтуіція

інтроверсія

радник

іноваційний

3.Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування» та відповідає за зберігання печаток і правильність їх використання.

3.1Відповідає за зберігання печаток та правильність їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування».

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

4.Бере участь у засіданнях колегії, нарадах облдержадміністрації та здійснює їх організаційно-технічне забезпечення і контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів до них

4.1. 1.          Здійснює контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів на засідання колегії облдержадміністрації та їх доопрацювання після засідань. Спільно з організаційним відділом апарату облдержадміністрації здійснює організаційно-технічне забезпечення цих засідань

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

4.2.Бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, а також нарадах, які проводяться керівництвом облдержадміністрації, з питань, що стосуються загального відділу апарату облдержадміністрації.

аудіальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Узагальнена домінуюча особистісна характеристика для виконання посадових обов’язків

візуальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Переписка с читателями

Предыдущая Следующая

Comedy Club

02-01-2013 Просмотров:1647 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Comedy Club

©2012  www.denisenkov.org                                                                             Николай Денисенков      Психологические отношения Comedy Club   Гарик Юрьевич Мартиросян Рациональность...

Подробнее...

Гривна и типология Юнга

25-12-2012 Просмотров:1560 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Super User

Гривна и типология Юнга

©2012  www.denisenkov.org                                                                      ...

Подробнее...

Х – фактор ,Игорь Кондратюк.

02-12-2012 Просмотров:3222 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Х – фактор ,Игорь Кондратюк.

©2012  www.denisenkov.org                                                                                                               ...

Подробнее...

Книга

01-07-2013 Просмотров:2433 Другие статьи Николай Денисенков

Книга

Skype:  nik.denisenkov В этой книге Николай Денисенков дает практические знания для понимания и управления отношениями в семье, на работе, в школе. На примерах из реальной жизни известных людей показаны комфортные отношения. Понимание ...

Подробнее...

Соционика. Астатическое типирование

19-05-2012 Просмотров:5261 Соционика Николай Денисенков

Соционика. Астатическое типирование (технология точного типирования).   Соционику мне пришлось изучать в МАУП г. Киев 1995-1996г. На первом занятии преподаватель объявила, что соционика - наука о информации. Это сообщение меня удивило и заинтересовало....

Подробнее...

Паспорт информационных доминант для студ…

08-06-2012 Просмотров:1744 Паспорт информационных доминант Николай Денисенков

Паспорт информационных доминант для студентов

©2011                                                                                                    Николай Денисенков       Паспорт информационных доминант для студентов.       Информация – знания ведущие к достижению цели.   Типология Юнга и психодиагностика позволяет дать знания о каждом человеке чем он отличается от других в механизмах восприятия...

Подробнее...

Телевизионный проект - Холостяк 1

19-05-2012 Просмотров:2458 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Телевизионный проект - Холостяк 1

Телевизионный проект - Холостяк 1.   Максим Чмерковский информационные доминанты: Рациональность доминирует над этикой, Этика доминирует над логикой, Интуиция доминирует над сенсорикой, Интроверсия доминирует над экстраверсией. Уровень принятия решений адаптивный. ...

Подробнее...

Информационные доминанты служителей иску…

05-06-2012 Просмотров:1788 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Super User

Информационные доминанты служителей искусству  (по базовым признакам Юнга)

Информационные доминанты служителей искусству (по базовым признакам Юнга).     Владимир Нечепоренко. Рациональность доминирует над иррациональностью Логика доминирует над этикой Сенсорика доминирует над интуицией. Интроверсия доминирует...

Подробнее...

Братья Кличко

02-07-2012 Просмотров:2084 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Super User

Братья Кличко

 ©2012  www.denisenkov.org                                                   Николай Денисенков     Братья Кличко.       Виталий Кличко информационные доминанты:   Рациональность доминирует над иррациональностью,   Логика доминирует над этикой,   Сенсорика доминирует...

Подробнее...

Евгений Гудзь и Кузьма Скрябин

03-02-2013 Просмотров:1569 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Евгений Гудзь и  Кузьма Скрябин

©2012  www.denisenkov.org                                                                     Николай Денисенков     Психологические отношения Евге́ний Гудзь — вокалист группы Gogol...

Подробнее...

Детектор лжи

19-05-2012 Просмотров:3289 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Детектор лжи

Детектор лжи Френсис Метью. ЛСИ - ISTJ Название статьи менялось. Сначала я хотел назвать статью "Ошибки холостяка", потом "Генератор лжи", потом "Самообман холостяка". Но когда я получил информацию о том что будут...

Подробнее...

Алгоритм HR моделирования (по базовым пр…

20-05-2012 Просмотров:2329 HR моделирование Николай Денисенков

Алгоритм HR моделирования (по базовым признакам Юнга). 1.Стратегический анализ организации.2.Разработка функциональной структуры управления.3.Подбор персонала под рабочие места. На практике стратегический анализ организации проходит в течении одной или нескольких недель. В работе стратегического...

Подробнее...

Паспорт информационных доминант для школ…

26-05-2012 Просмотров:2364 Паспорт информационных доминант Николай Денисенков

Паспорт информационных доминант для школьников.

©2011                                                                                                    Николай Денисенков       Паспорт информационных доминант для школьников   Информация – знания ведущие к достижению цели. Типология Юнга и психодиагностика позволяет дать знания о каждом человеке чем он отличается от других в механизмах восприятия...

Подробнее...

Типирование моих одноклассников

05-06-2012 Просмотров:1317 Другие статьи Николай Денисенков

Типирование моих одноклассников

Типирование моих одноклассников 40 лет спустя   Должен сказать что на предыдущей встрече (5 лет назад) были получены точно такие же результаты. ЛИЭ - 4 3 из них предприниматели, 1...

Подробнее...

Информационные доминанты актеров фильма …

19-09-2012 Просмотров:2176 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Информационные доминанты актеров фильма "С легким паром"

Информационные доминанты актеров фильма "С легким паром" (по базовым признакам Юнга).     Андрей Мягков - Женя (Евгений Михайлович) Лукашин Рациональность доминирует над иррациональностью Этика доминирует над логикой ...

Подробнее...


Используя материал с сайта "Типология Юнга, астатическое типирование." Прямая ссылка на сайт ➩ www.denisenkov.org ОБЯЗАТЕЛЬНА!

© Mykola Denisenkov
2012 - 2017